Niniejsza strona internetowa poświęcona jest przybliżeniu tematyki działalności ogólnokrajowej instytucji, jaką jest pomoc społeczna. Pokażemy w poniższych podstronach tego poradnika, na czym w praktyce polega pomoc społeczna, jakie w ogóle są jej funkcje, wymiary oraz cele działania. Skoncentrujemy się także na omówieniu podstawowych zadań cechujących instytucję tu charakteryzowaną. Zapraszamy do zaglądnięcia w zakładki.

Tomasz Kamrowski

Specjalista ds. pomocy społecznej. Zajmuję się tematyką patologi rodzinnych i pomocy szykanowanym matkom i dzieciom.

Wiesław Gut

Autor portalu Symetrix.pl. Od lat zajmuję się tematyką pomocy społeczeństwu. Wnikliwie analizuję zadania pomocy społecznej.