Pomoc społeczna po raz pierwszy została ustanowiona jako forma krajowej instytucji nie w Polsce, a w Anglii. Generalnie jej źródłem istnienia było tzw. prawo ubogich. Miało to miejsce w roku 1601. Do Polski natomiast tego rodzaju rozporządzenia natury prawnej dotarły w 1817 roku.